1. OPREDELITVE POJMOV.
 1. Skrbnik pomeni družbo Sharda Cropchem Limited s sedežem na naslovu Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, Indija.
 2. Osebni podatki – vse informacije o fizični osebi, ki je identificirana ali jo je možno identificirati na podlagi enega ali več posebnih dejavnikov, ki opredeljujejo fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, vključno z – če omogočajo identifikacijo Uporabnika – napravami IP, podatki o lokaciji, spletnim identifikatorjem in informacijami, zbranimi prek datotek cookies in drugih podobnih tehnologij.
 3. Politika zasebnosti – ta pravila politike zasebnosti.
 4. SUVP – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP).
 5. Servis – spletni servis, ki ga upravlja Skrbnik in deluje na domenah shardacropchem.si in v mobilnih aplikacijah.
 6. Datoteke cookies so majhne besedilne datoteke, ki se tekom uporabe Servisa shranjujejo v telekomunikacijski končni napravi Uporabnika (računalnik, telefon, tablični računalnik ipd.) in ki omogočajo shranjevanje in odčitavanje informacij, ki jih Skrbnik in drugi subjekti, ki mu zagotavljajo storitve (npr. analitične in statistične), uporabljajo za različne namene.
 7. Zunanje datoteke cookies – datoteke cookies, ki jih objavijo partnerji Skrbnika prek spletnega mesta Servisa.
 8. Uporabnik – katera koli fizična oseba, ki obišče Servis ali uporabi eno ali več storitev ali funkcionalnosti Servisa ter ki se ji sme skladno s Pravilnikom in pravnimi predpisi izvajati storitve po elektronski poti ali s katero se lahko sklene Pogodbo o izvajanju storitev po elektronski poti.
 1. OBDELAVA PODATKOV.
 1. Politika zasebnosti opisuje pravila za uporabo datotek cookies ali drugih podobnih tehnologij ter pravila za obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo, medtem ko Uporabnik uporablja Servis.
 2. V zvezi z Uporabnikovo uporabo Servisa zbira Skrbnik njegove podatke v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje posameznih nudenih mu storitev, pa tudi podatke o dejavnosti Uporabnika na spletnem Servisu, vključno z IP-jem naprave, podatki o lokaciji, spletnim identifikatorjem in informacijami, ki se zbrajo prek datotek cookies in z drugimi podobnimi tehnologijami.
 3. Uporaba spletnega Servisa je možna brez da si Uporabnik ustvari račun. V tem primeru za uporabo spletnega Servisa ni treba navesti osebnih podatkov, ki se navedejo v obrazcu za registracijo. Lahko se jih navede v kontaktnem obrazcu. Obdelovani podatki zajemajo informacije o uporabi spletnega Servisa.
 4. Posredovanje osebnih podatkov ni zakonska zahteva – Uporabnik nima pravne obveznosti, da jih posreduje v cilju ustvaritve računa v spletnem Servisu, hkrati pa je zagotovitev podatkov, ki so označenih kot obvezni, pogoj za ustvaritev računa v spletnem Servisu. Če se podatki, ki so označeni kot obvezni, ne posredujejo, to onemogoči ustvaritev računa v spletnem Servisu in uporabo funkcij, ki se jih lahko v skladu s pravilnikom Servisa koristi samo po ustvaritvi računa.
 5. Če so v spletnem Servisu na voljo dodatne funkcije, kot npr. možnost naročitve na newsletter, naročitve komercialne ponudbe, je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Pogodba med Uporabnikom in Skrbnikom, do katere pride po sprejetju Pravilnika in za izvajanje katere je potrebna obdelava osebnih podatkov Uporabnika.
 6. Skrbnik zbira podatke v zvezi z aktivnostjo, na primer čas, preživet na spletnem Servisu, iskane fraze, število obiskanih podstrani, datum in vir obiska.
 1. DATOTEKE COOKIES IN PODOBNE TEHNOLOGIJE.
 1.  V zvezi z uporabo spletnega Servisa se datoteke cookies ali podobne tehnologije uporabljajo za zagotovitev dostopa Uporabnika do spletnega Servisa, za izboljšanje njegovega delovanja, ti podatki pa se uporabljajo tudi v cilju pomnjenja Uporabnikovih odločitev (izbira pisave, kontrasta, sprejem politike), za vzdrževanje Uporabnikovega obiska (npr. po prijavi v Servis), za zapomnitev gesla (v primeru danega soglasja), zbiranje informacij o Uporabnikovi napravi in ​​o njegovem obisku, da se zagotovi varnost, pa tudi za omogočitev analize obiskov in prilagajanje vsebin.
 2. Informacije, ki so pridobljene z datotekami cookies in podobnimi tehnologijami, se ne povezujejo z drugimi podatki uporabnikov Servisa, prav tako jih Skrbnik ne uporablja za identificiranje drugih uporabnikov.
 3. Tehnologije, ki so podobne datotekam cookies, so m.dr. local storage, session storage ter service workers, ki delujejo na naslednji način: tehnologija, uporabljajoča ločeni del pomnilnika brskalnika, ki se uporablja za hranjenje podatkov, ki jih shrani Servis.
 4. Uporabljamo dve vrsti datotek cookies ali podobnih tehnologij, razlikujočih se po trajnosti:
  1. obiskovne – datoteke, ki se hranijo v Uporabnikovi napravi, samo dokler se Uporabnik ne odjavi s Servisa ali ga zapusti,
  2. trajne – datoteke, ki se hranijo v Uporabnikovi napravi, vse dokler jih Uporabnik ne zbriše ali dokler se datoteka cookies ne zbriše sama s potekom roka, določenega v specifikaciji datoteke.
 5. Skrbnik in drugi subjekti, ki zanj opravljajo storitve (npr. analitične in statistične) uporabljajo datoteke cookies za različne namene, ki jih lahko razdelimo v naslednje kategorije:
  1. obvezne datoteke cookies, ki so potrebne za uporabo Servisa:
   • datoteke cookies s podatki, ki jih vnese Uporabnik (identyfikator obiska) za čas trajanja obiska (ang. user input cookies),
   • preverjevalne datoteke cookies za preverjanje pristnosti, ki se uporabljajo za storitve, ki zahtevajo preverjanje pristnosti za čas uporabnikovega obiska strani (ang. authentication cookies),
   • datoteke cookies, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti, npr.za odkrivanje prevar na področju preverjanja pristnosti (ang. user centric security cookies),
   • obiskovne datoteke cookies multimedialnih predvajalnikov (npr. datoteke cookies predvajalnika flash) za čas trajanja obiska (ang. multimedia player session cookies);
  2. funkcionalne datoteke cookies, ki olajšujejo uporabo spletnega Servisa:
   • trajne datoteke cookies, ki se uporabljajo za prilagajanje uporabniškega vmesnika za čas Uporabnikovega obiska ali nekoliko dlje (ang. user interface customization cookies),
   • datoteke cookies, ki se uporabljajo za spremljanje prometa na spletnem Servisu, tj. za analitiko podatkov – to so datoteke, ki se uporabljajo za analizo tega, kako Uporabnik uporablja spletni Servis, za ustvarjanje statističnih podatkov in poročil o delovanju spletnega Servisa.
 6. Skrbnik uporablja zunanje datoteke cookies za naslednje namene:
  1. za predstavitve multimedialnih vsebin na straneh spletnega Servisa, ki so prenesene z zunanjega spletnega servisa www.youtube.com [skrbnik datotek cookies: Google Inc. s sedežem v ZDA],
  2. za zbiranje splošnih in anonimnih statičnih podatkov s pomočjo analitičnih orodij: Google Analytics [skrbnik datotek cookies: Google Inc. s sedežem v ZDA].
 7. Uporaba spletnega Servisa brez spremembe nastavitev brskalnika, tj. s privzetim sprejemom datotek cookies in podobnih tehnologij, pomeni izrazitev soglasja za njihovo uporabo za zgoraj navedene namene.
 8. Skrbnik ne uporablja pridobljenih informacij v tržne namene.
 9. Uporabnik lahko kadar koli spremeni nastavitve datotek cookies ali podobnih tehnologij s spremenitvijo nastavitev zasebnosti v brskalniku ali aplikaciji ali s spremenitvijo nastavitev svojega računa v spletnem Servisu, ob tem, da lahko taka sprememba povzroči nemožnost dostopa do nekaterih funkcij spletnega Servisa.
 10. Sprememba nastavitev zasebnosti je možna z izbiro ustrezne opcije v nastavitvah brskalnika ali aplikacije. V primeru najbolj priljubljenih spletnih brskalnikov lahko Uporabnik samostojno upravlja nastavitve zasebnosti, vključno z datotekami cookies, zlasti s sprejetjem ali nesprejetjem datotek cookies, s spreminjanjem nastavitev datotek cookies in blokiranjem ali brisanjem le-teh. Način in obseg sprememb nastavitev zasebnosti sta odvisna od vrste ali različice brskalnika ali aplikacije, ki jo uporablja Uporabnik. Podrobne informacije o spremembah nastavitev zasebnosti so na voljo na spletnih straneh teh ponudnikov.
 1. CILJI IN PRAVNE PODLAGE OBDELAVE PODATKOV.

Skrbnik obdeluje osebne podatke Uporabnikov v cilju:

 1. zagotovitve dostopa do spletnega Servisa – na podlagi predpisa črke b 1. odst. 6. člena SUVP,
 2. izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz obvezujočih pravnih predpisov – na podlagi predpisa črke c 1. odst. 6. člena SUVP,
 3. izvajanja naslednjih legitimnih interesov skrbnika ali tretje osebe – na podlagi predpisa črke f 1. odst. 6. člena SUVP:
  • za pošiljanje obvestil o zanimivih ponudbah ali vsebinah izbranim Uporabnikom z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, zlasti po elektronski pošti, pod pogojem, da je Uporabnik dal k temu ustrezno soglasje,
  • za odkrivanje in odpravljanje prevar,
  • za notranje namene, povezane z zagotavljanjem storitev in opravljanjem gospodarske dejavnosti, vključno s cilji vzdrževanja potrebnih evidenc, analitičnimi in statističnimi nameni.
 1. OBDOBJE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV.
 1. Osebni podatki se bodo obdelovali vse do zaprtja računa v spletnem Servisu, nato pa še skozi čas:
  1. predviden za realizacijo obveznosti, izhajajočih iż pravnih predpisov,
  2. zastaranja terjatev in do zaključka civilnih, izvršbenih, upravnih in kazenskih postopkov, ki zahtevajo obdelavo podatkov, ter v primeru izrazitve soglasja, dokler se ne doseže namena soglasja ali njegovega preklica, kar nastopi prej.
 2. Uporabnik lahko datoteke cookies iz svoje naprave izbriše sam. Za očiščenje končne naprave uporabnika (računalnik, telefon, tablični računalnik itd.) datotek cookies je treba odstraniti predpomnilni spomin brskalnika in datoteke cookies. Proces brisanja predpomnilnika in datotek cookies je treba izvesti v nastavitvah brskalnika. Nastavitve se lahko razlikujejo glede na brskalnik in njegovo različico.
 1. PRAVICE UPORABNIKA.
 1. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima Uporabnik naslednje pravice:
  1. popravka podatkov – če je med zbiranjem podatkov prišlo do napake ali če se podatki spremenijo, ima Uporabnik pravico zagotoviti pravilne in posodobljene podatke, da jih Skrbnik popravi oziroma posodobi,
  2. dostopa do podatkov – Uporabnik lahko to pravico uveljavi, če želi izvedeti, katere podatke obdelujemo,
  3. brisanja podatkov – če Uporabnik meni, da podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, ima pravico od Skrbnika zahtevati, da jih izbriše,
  4. zahtevati omejitev obdelave podatkov – če Uporabnik dvomi, ali Skrbnik obdeluje podatke pravilno, ima pravico zahtevati omejitev obdelave,
  5. prenosa podatkov – Uporabnik ima pravico zahtevati prejem podatkov in prenesti s Skrbnika na drug subjekt podatke, ki jih je posredoval Skrbniku,
  6. ugovora zoper obdelavo podatkov na podlagi zakonitega interesa Skrbnika ali tretje osebe, vključno s profiliranjem, iz razlogov, povezanih s posebno situacijo, in ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja,
  7. kadar koli umakniti soglasje – Uporabnik ima pravico kadar koli in brez navedbe razloga umakniti podano soglasje za obdelave podatkov; umik soglasja ni retroaktiven.
 2. Da bo vloga za realizacijo zgoraj navedenih pravic obravnavana, je treba na naslov eu.sales@shardaintl.com poslati ustrezno izjavo, poleg tega je Skrbnik upravičen preveriti identiteto Uporabnika, kar omogoča preprečevanje razkritja informacij o Uporabniku nepooblaščenim osebam. V primeru Uporabnikov, ki v spletnem Servisu niso odprli računa, Skrbnik ne more preveriti njihove identitete, saj se obdelovani podatki nanašajo samo na podatke o uporabi spletnega Servisa, brez podatkov o identiteti Uporabnika.
 3. Skrbnik v zvezi z Uporabnikom ne bo sprejemal avtomatiziranih odločitev, v tem odločitev, rezultirajočih iz profiliranja.
 4. Uporabnik lahko vloži pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu, ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov. V Sloveniji je tak nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 5. Uporabnik ima pravico ne podvreči se oziroma razveljaviti odločitev, temelječo izključno na avtomatizirani obdelavi, v tem na profiliranju, ki bi imela zanj pravne posledice ali imela nanj podobno pomemben vpliv.
 1. PREJEMNIKI PODATKOV.

Osebne podatke Uporabnikov se lahko prenesejo naslednjim kategorijam prejemnikov:

 1. subjektom, ki izvajajo za Skrbnika storitve, potrebne za dosego namenov obdelave, vključno z IT dobavitelji,
 2. subjektom, ki zagotavljajo tehnično, organizacijsko in svetovalno podporo.
 1. PRENOS PODATKOV V TUJINO.

Skrbnik ne namerava prenesti podatkov Uporabnika v tretjo državo ali  mednarodnim organizacijam.

 1. VARNOST OSEBNIH PODATKOV.

Skrbnik skrbi za minimalizacijo obdelave podatkov v smislu:

 1. ustrezanja podatkov ciljem (količina podatkov in obseg obdelave),
 2. dostopa do podatkov,
 3. časa hranjenja podatkov.
 1. KONTAKTNI PODATKI.

Zahteve, izjave in vso korespondenco v zvezi z osebnimi podatki je treba poslati po e-pošti na naslov eu.sales@shardaintl.com.